Utolsó frissítés: 2008. okt. 1.

Önéletrajz


I. Személyes adatok:

Név: Nagy László
Születési dátum, hely: 1961 június 10, Kolozsvár, Románia
Családi állapot: nős 1986-tól, három gyerek (1990, 1992 és 1995)
Munkahely: doktorátusvezető egyetemi professzor, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Bio- és Orvosi Fizika Tanszék
Munkahelyi cím: RO-400084 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Kogălniceanu 1, Románia
Munkahelyi telefonszám: +40-264-405300 / 5154
E-mail cím: lnagy@phys.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.phys.ubbcluj.ro/~lnagy
Nyelvismeret: - magyar – anyanyelv, román – felsőfok, angol – felsőfok, német – alapfok, francia – alapfok

Kutatási témái:
Atomi és molekuláris ütközések elméleti tanulmányozása.
A torzított hullámú Born és a félklasszikus közelítések alkalmazása.
Töltött részecske és foton által keltett többelektron-átmenetek vizsgálata.
Molekulák (hidrogén és fulerén) ionizációja és fragmentációja.
Nemszférikus potenciálban számított hullámfüggvények.
Az elektronkorreláció tanumányozáasa atomokban (hélium, lítium) és molekulákban (hidrogén) gyors töltött részecskékkel való ütközés során.
Interferenciahatások vizsgálata a hidrogénmolekula ionizációja esetén.

II. Tanulmányok:

 • 1976-1980: középiskolai tanulmányok, 3-as számú Matematika-Fizika Líceum, Kolozsvár, érettségi 9,75-ös eredménnyel
 • 1981-1985: egyetemi tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, 9,96-os végzési átlag. Diplomadolgozat címe: Atomi ionok elektronnal való ütközés során történő ionizációja.
 • 1990-1992: doktori tanulmányok, látogatás nélküli doktorandusz a debreceni Atommagkutató Intézetben (ATOMKI). A doktori cím megszerzésére 1992-ben került sor. A dolgozat címe: Ionizációs hatáskeresztmetszetek számítása. A dolgozat vezetője: dr. Végh László.

III. Szakmai előrehaladás:

 • 1985-1991: középiskolai tanár a tordai Agráripari és „Mihai Viteazul” Líceumban, illetve a kolozsvári „Február 16” Líceumban
 • 1991-1994: tanársegéd a kolozsvári Műszaki Egyetem Fizika Tanszékén
 • 1994-1997: adjunktus a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar, Atomfizika és Magfizika Tanszékén
 • 1997-2001: docens a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar, Atomfizika és Magfizika Tanszékén
 • 2000-2004: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának dékánhelyettese
 • 2001- ...: professzor a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar, Bio- és Orvosi Fizika Tanszékén
 • 2004-2007: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese
 • 2008- ...: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Tanácsának alelnöke

IV. Kutatási tevékenység (résztvétel kutatási programokban):

 • 1997: a Templeton Alapítvány kutatási programjának résztvevője, USA.
 • 1997-1999: A-típusú C.N.C.S.I.S. (Bukarest. Románia) kutatási program vezetője, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár
 • 2000-2002: A-típusú C.N.C.S.I.S. (Bukarest. Románia) kutatási program vezetője, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár
 • 2002-2004: Az NSERC (Kanada) által finanszírozott kutatási program résztvevője.
 • 2005-2006: A-típusú C.N.C.S.I.S. (Bukarest. Románia) kutatási program vezetője, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár
 • Tagja több, a C.N.C.S.I.S. (Bukarest. Románia) és a Világbank által finanszírozott, kutatási programnak.

V. Oktatási tevékenység:

A kolozsvári Műszaki Egyetemen 1991-1994 között:

 • Általános fizika gyakorlat és szeminárium


Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar:

 • Atomi ütközések fizikája előadás – 1992-1994 (alapképzés, kötelező, V. év).
 • Számítógépes adatfeldolgozás előadás – 1992-2001 (alapképzés, kötelező, I-II. év).
 • Kvantummechanika előadás – 1996-1998 (alapképzés, kötelező, II. év)
 • Fizika és vallás előadás – 1997-2004 (alapképzés, választható, III-IV. év)
 • Numerikus módszerek a kvantummechanikában előadás – 1998-2003 (alapképzés, választható, III. év)
 • Kiegészítések az atom- és molekulafizikához – atomi ütközések előadás – 1998-2002 (mesteri képzés, kötelező, románul)

Jelenleg oktatott tantárgyak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán:

 • Fizika és az ismeretek fejlődése előadás (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Atomfizika előadás (alapképzés, kötelező, 4. félév)
 • Molekulafizika előadás (alapképzés, kötelező, 5. félév)
 • Atommagfizika előadás (alapképzés, kötelező, 6. félév)
 • Numerical methods in atomic physics előadás (mesteri képzés, kötelező, 1. félév, angolul)
 • Metode şi modele teoretice în fizica atomică şi nucleară – Elméleti módszerek és modellek az atom- és magfizikában előadás (doktori iskola, választható, 1. félév, románul)


VI. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések):

Ösztöndíjak

 • 1994-1995: Fulbright kutatási ösztöndíj, Tulane University, New Orleans, USA.
 • 1998: Tempus ösztöndíj, Universität Gesamthochschule, Kassel, Németország.
 • 2000: Domus Hungarica ösztöndíj, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében (ATOMKI), Debrecen.
 • 2000-2003: Bergen Computational Physics Laboratory ösztöndíja, rövid látogatásokat lehetővé téve Bergenben, Norvégia.

Kitüntetések, díjak

 • 1982: országos I. díj a „Traian Lalescu” versenyen, Bukarest.
 • 1984: országos I. díj a Diákkörök Országos Konferenciáján, Iaşi.
 • 1992: a Magyar Tudományos Akadémia „Schlenk Bálint” díja a doktori értekezésért, Budapest.
 • 2003: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem díja intézményi újításért, Kolozsvár.
 • 2004: a Magyar Tudományos Akadémia „Arany János” díja kiemelkedő tudmányos eredményekért, Budapest.
 • 2004: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem díja intézményi újításért, Kolozsvár.

VII. Egyéb szakmai tevékenységek:

 • szakdolgozatok vezetése
 • mesteris diákok szakvezetése
 • doktorátusvezetés (4 doktorandusz).
 • résztvétel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar Fizika doktori iskolájának szervezésében
 • 2002-től a Computational Physics angol nyelvű magiszteri képzés szervezése a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán doktori bizottságok referense.
 • a Sapientia Alapitvány KPI Tudományos Tanácsának tagja, Kolozsvár.

VIII. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében:

 • Román Fizikai Társaság tagja, Bukarest.
 • Európai Fizikai Társaság tagja.
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, Budapest
 • az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság alenöke, Kolozsvár
 • 2000-2001: A Bergen Computational Physics Laboratory szelektáló bizottságának tagja.

Tudományos folyóiratok szerkesztője:

 • A Studia UBB Ser. Physica (BBTE, Kolozsvár) szerkesztőbizottságának tagja

Szakmai lektor folyóiratoknál:

 • Physics Letters A
 • Nucl. Instr. Meth. B
 • Fizica A & B.